Nasledujúce linky slúžia na stiahnutie databáz s výsledkami EČ MS 2014 v .xlsx formátoch po predmetoch:


slovenský jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
anglický jazyk B1
anglický jazyk B2
nemecký jazyk B1
nemecký jazyk B2
ruský jazyk B1
ruský jazyk B2
španielsky jazyk B1
španielsky jazyk B2
francúzsky jazyk B1
francúzsky jazyk B2
taliansky jazyk B2
matematika

NÚCEM © 2014