Nasledujúce linky slúžia na stiahnutie databáz s výsledkami Testovania 9-2014 v .xls formátoch po predmetoch:Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Ukrajinský jazyk a literatúra

NÚCEM © 2014