MATURITA 2012
Všetky kraje

Predmet:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:

Bratislavský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Trnavský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Košický kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Žilinský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Prešovský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Trenčiansky kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Banskobystrický kraj :
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:
Nitriansky kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Typ a zameranie školy:
Vyučovací jazyk školy:

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v externej časti maturitnej skúšky formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, typ školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu. V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne.

V rámci tabuľky je možné usporiadať vybrané školy podľa každého z ponúkaných údajov, napr. podľa úspešnosti, vzostupne alebo zostupne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých testovaných predmetov v externej časti maturitnej skúšky.

Tu nájdete vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám.

NÚCEM © 2012