MATURITA 2014
Všetky kraje

Predmet:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Bratislavský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Trnavský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Košický kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Žilinský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Prešovský kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Trenčiansky kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Banskobystrický kraj :
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:
Nitriansky kraj:
Predmet:
Okres:
Zriaďovateľ:
Druh školy:
Vyučovací jazyk školy:

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v externej časti maturitnej skúšky formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, druh školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu.

V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých testovaných predmetov v externej časti maturitnej skúšky.
Tu nájdete vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám.
Tu nájdete databázy výsledkov EČ MS 2014 v .xlsx formátoch.

NÚCEM © 2014